Tako prices

FREE SHIPPING on orders over €916 - shipping info

Due to many customers inquiries concerning Tako strollers prices we present average value of these prams on european market.

Photo Name Price
Tako Junama Mirror Błysk 5w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Aerofix Softline + Pixel +baza IQ ) 2020 KURIER GRATISTako Junama Mirror Błysk 5w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Aerofix Softline + Pixel +baza IQ ) 2020 KURIER GRATIS1045.08 €
Tako Laret Imperial 5w1 ( spacerówka + gondola Avionaut Aerofix Softline + Pixel + baza IQ ) 2020 KURIER GRATISTako Laret Imperial 5w1 ( spacerówka + gondola Avionaut Aerofix Softline + Pixel + baza IQ ) 2020 KURIER GRATIS983.96 €
Tako Duo Laret Imperial 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Duo Laret Imperial 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS948.34 €
Tako Duo Laret Imperial Slim 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Duo Laret Imperial Slim 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS948.34 €
Tako Junama Termo 3w1 ( spacerówka + gondola + fotelik Cabrio ) 2021 KURIER GRATISTako Junama Termo 3w1 ( spacerówka + gondola + fotelik Cabrio ) 2021 KURIER GRATIS830.12 €
Tako Laret Imperial 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel + baza IQ) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel + baza IQ) 2020 / KURIER GRATIS842.76 €
Junama Diamond Individual Duo wózek dla bliźniąt 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISJunama Diamond Individual Duo wózek dla bliźniąt 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS842.76 €
Tako Junama Diamond Duo S-Line 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Diamond Duo S-Line 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS842.76 €
Tako Laret Imperial 4w1 (spacerówka + gondola + Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 4w1 (spacerówka + gondola + Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATIS716.32 €
Tako Junama Fluo Line 2w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Pixel + Baza  IQ ) KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 2w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Pixel + Baza IQ ) KURIER GRATIS800.61 €
Tako Junama Mirror Satin 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Mirror Satin 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATIS701.56 €
Tako Junama Diamond S-Line 4w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Pixel + baza IQ ) KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 4w1 (spacerówka + gondola + Avionaut Pixel + baza IQ ) KURIER GRATIS779.54 €
Tako Junama Termo 3w1 ( spacerówka + gondola + fotelik Kite + adapter ) 2021 KURIER GRATISTako Junama Termo 3w1 ( spacerówka + gondola + fotelik Kite + adapter ) 2021 KURIER GRATIS796.4 €
Tako Junama Fluo Line 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 KURIER GRATIS695.24 €
Tako Junama Diamond S-Line 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Tinca + base Tinca) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Tinca + base Tinca) 2020 KURIER GRATIS712.1 €
Tako Junama Diamond Individual 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Diamond Individual 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATIS653.09 €
Tako Junama Mirror Błysk 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATISTako Junama Mirror Błysk 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATIS653.09 €
Tako Junama Fluo II Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Fluo II Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 / KURIER GRATIS632.02 €
Tako Junama Termo 2w1 ( spacerówka + gondola ) 2021 KURIER GRATISTako Junama Termo 2w1 ( spacerówka + gondola ) 2021 KURIER GRATIS737.39 €
Tako Junama Onyx 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATISTako Junama Onyx 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATIS589.87 €
Tako Junama Candy 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATISTako Junama Candy 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATIS632.02 €
Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATIS665.74 €
Junama Diamond Duo Slim wózek bliźniaczy 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISJunama Diamond Duo Slim wózek bliźniaczy 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS716.32 €
Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Rock) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Rock) 2020 / KURIER GRATIS621.48 €
Tako Junama Diamond 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Diamond 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATIS604.62 €
Tako Corona 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATISTako Corona 4w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2020 / KURIER GRATIS596.19 €
Tako Junama Saphire 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATISTako Junama Saphire 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2020 KURIER GRATIS568.8 €
Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATIS596.19 €
Tako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATIS632.02 €
WYPRZEDAŻ Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi-Cosi Cabrio ) 2020 kolor 04 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi-Cosi Cabrio ) 2020 kolor 04 KURIER GRATIS581.44 €
Tako Corona Duo 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Corona Duo 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS663.84 €
Tako Corona Duo Slim 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Corona Duo Slim 2w1 (stelaż + 2x spacerówka + 2x gondola) 2020 / KURIER GRATIS663.84 €
WYPRZEDAŻ! Tako Junama Mirror Satin kolor 01 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ! Tako Junama Mirror Satin kolor 01 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATIS558.26 €
WYPRZEDAŻ! Tako Junama Mirror Satin kolor 03 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ! Tako Junama Mirror Satin kolor 03 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATIS558.26 €
Tako Junama Mirror Satin 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATISTako Junama Mirror Satin 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATIS585.66 €
Tako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 KURIER GRATIS617.27 €
Tako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 KURIER GRATIS602.51 €
Tako Junama Fluo Line II 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Fluo Line II 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite) 2020 / KURIER GRATIS653.09 €
Tako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATIS651.2 €
Tako Junama Onyx 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Onyx 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATIS648.88 €
Tako Junama Glow 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Glow 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATIS648.88 €
Tako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATIS562.47 €
Tako Junama Mirror Błysk 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Mirror Błysk 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS632.02 €
PROMOCJA! Tako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATISPROMOCJA! Tako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio wybrane kolory ) 2020 KURIER GRATIS505.57 €
Tako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATIS541.4 €
Tako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 KURIER GRATIS539.29 €
Tako Junama Mirror Satin 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Mirror Satin 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATIS617.27 €
Tako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2019 KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2019 KURIER GRATIS606.73 €
Tako Junama Saphire 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATISTako Junama Saphire 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATIS606.73 €
Tako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATISTako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Avionaut Pixel) 2020 / KURIER GRATIS545.61 €
Tako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterami) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond Individual 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterami) 2020 KURIER GRATIS585.66 €
Tako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATIS585.66 €
Tako Junama Fluo Line II 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Fluo Line II 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATIS579.33 €
Tako Junama Candy 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Candy 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS568.8 €
Tako Junama Onyx 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Onyx 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS568.8 €
Tako Junama Glow 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Glow 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS568.8 €
Tako Laret Imperial 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Laret Imperial 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATIS566.9 €
WYPRZEDAŻ Tako Laret Imperial 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 04 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ Tako Laret Imperial 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 04 KURIER GRATIS566.9 €
Tako Junama Diamond 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Diamond 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATIS488.71 €
Tako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATISTako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATIS476.07 €
Tako Corona Lite 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATISTako Corona Lite 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2020 / KURIER GRATIS478.18 €
WYPRZEDAŻ Tako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 03 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ Tako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 03 KURIER GRATIS547.72 €
Tako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS547.72 €
WYPRZEDAŻ Tako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 01 KURIER GRATISWYPRZEDAŻ Tako Junama Mirror Satin 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 kolor 01 KURIER GRATIS547.72 €
Tako Junama Fluo Line 2w1 (spacerówka + gondola) 2019 / KURIER GRATISTako Junama Fluo Line 2w1 (spacerówka + gondola) 2019 / KURIER GRATIS526.65 €
Tako Junama Saphire 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Saphire 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS526.65 €
Tako Junama Diamond 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 KURIER GRATIS516.11 €
Tako Corona Lite 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem ) 2020 / KURIER GRATISTako Corona Lite 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem ) 2020 / KURIER GRATIS511.9 €
Tako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATISTako Corona 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020 / KURIER GRATIS511.9 €
Tako Junama Diamond Individual 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond Individual 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS505.57 €
Tako Junama Diamond S-Line 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Junama Diamond S-Line 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATIS505.57 €
Tako Artemo 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Artemo 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATIS501.36 €
Tako Junama Diamond 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATISTako Junama Diamond 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 KURIER GRATIS448.67 €
Tako Corona Lite 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 GRATIS KURIERTako Corona Lite 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 GRATIS KURIER442.56 €
Tako Corona 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATISTako Corona 2w1 (spacerówka + gondola) 2020 / KURIER GRATIS442.56 €
Tako Żabka HuśtawkaTako Żabka Huśtawka56.69 €
Tako - sanki Linea z pchaczemTako - sanki Linea z pchaczem50.37 €
Adapter Tako Max One do fotelików Maxi Cosi / KiddyAdapter Tako Max One do fotelików Maxi Cosi / Kiddy17.91 €
Adapter Tako City Move, Jumper Light, Extreme, Moonlight, Exist, Vela, Timber do fotelików Maxi Cosi / KiddyAdapter Tako City Move, Jumper Light, Extreme, Moonlight, Exist, Vela, Timber do fotelików Maxi Cosi / Kiddy17.91 €
Adapter Tako Laret, Captiva, Alive, Dalga, Monodi, Jumper Duo, Retro do fotelików Maxi Cosi / KiddyAdapter Tako Laret, Captiva, Alive, Dalga, Monodi, Jumper Duo, Retro do fotelików Maxi Cosi / Kiddy17.91 €

Tel: +48 695 062 261

Adres: Ul. Piotrkowska 91
90-423 Łódź